Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Tìm hiểu về kiểu dáng công nghiệp là gì

Tìm hiểu về kiểu dáng công nghiệp là gì

Kiểu dáng công nghiệp là gì? có thể nói muốn nói đến hình dáng bên ngoài của sản phẩm, hình dáng bên ngoài đó phải theo kịp xu hướng đối với thế giới và có thể làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc tiểu thủ công nghiệp.

Kiểu dáng công nghiệp là gì
– Hình dáng bên ngoài của sản phẩm là phần bên ngoài của sản phẩm mà chúng ta có thể nhìn thấy được ;
– Kiểu dáng công nghiệp được coi là xu hướng đối với thế giới, nếu trước ngày nộp đơn hợp lệ/ ngày ưu tiên của đơn, kiểu dáng công nghiệp đó:
+ Có hình dáng khác biệt với các kiểu dáng công nghiệp khác đã được mô tả trong các đơn nộp cho Cơ quan SHCN;
+ Khác biệt cơ bản với các kiểu dáng công nghiệp tương tự khác đã được xuất hiện trong các nguồn thông tin như nguồn tin liên quan đến bảo hộ KDCN ở nước ngoài, hoặc ở các nơi khác);
+ Chưa được bộc lộ công khai ở trong và ngoài nước tới mức căn cứ vào đó chuyên gia có trình độ trung bình trong lĩnh vực tương ứng có thể thực hiện được KDCN đó.
– Kiểu dáng công nghiệp được dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc tiểu thủ công nghiệp, nghĩa là có thể chế tạo hàng loạt bằng phương pháp công nghiệp hoặc tiểu thủ công nghiệp sản phẩm có hình dáng bên ngoài là Kiểu dáng công nghiệp.

kieu dang cong nghiep

Xem thêm: Những đối tượng không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Các đối tượng không được đăng ký kiểu dáng công nghiệp là :

Hiện nay theo quy định của pháp luật bao gồm:
+ Hình dáng bên ngoài của sản phẩm được tạo ra một cách dễ dàng đối với chuyên gia có tay nghề độ trung bình thuộc lĩnh vực tương ứng;
+ Hình dáng bên ngoài do đặc tính kỹ thuật bắt buộc phải có;
+ Hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng;
+ Hình dáng các sản phẩm chỉ có giá trị thẩm mỹ;

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
Văn bằng bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp được gọi là “Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp”. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 5 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ, và có thể được gia hạn liên tiếp hai (2) lần, mỗi lần là 5 năm.

kieu dang cong nghiep

 

Quyền nộp đơn kiểu dáng công nghiệp
Quyền nộp kiểu dáng công nghiệp, trước hết thuộc về tác giả hoặc người thừa kế hợp pháp của tác giả;
Nếu kiểu dáng công nghiệp được tạo ra khi tác giả thực hiện nhiệm vụ do Tổ chức mà tác giả là thành viên giao cho hoặc được tác giả tạo ra chủ yếu do sử dụng kinh phí, phương tiện vật chất của Tổ chức, thì quyền nộp đơn kiểu dáng công nghiệp đó thuộc về Tổ chức giao việc hoặc Tổ chức cung cấp kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả.

Mọi nhu cầu xin liên hệ ngay với Luật Thanh Long Qua hotline

Xem thêm tại đây: https://luatthanhlong.com/dang-ky-kieu-dang-cong-nghiep/

Thông tin khác

Những đối tượng không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp được hiểu là hình thức ở bên ngoài của sản phẩm, chúng sẽ là các hình khối, đường nét, màu sắc hay sự kết...
Xem thêm

Phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

Kiểu dáng công nghiệp nói đúng hơn là kiểu dáng sản phẩm được thể hiện qua các đường nét, kiểu dáng, khối hình, màu sắc kết hợp lại...
Xem thêm

Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp

Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp gồm những vấn đề sau: Xem thêm: tại sao phải tra cứu kiểu dáng công nghiệp trong đăng ký kiểu dáng...
Xem thêm

Tại sao phải tra cứu kiểu dáng công nghiệp?

Tra cứu kiểu dáng công nghiệp chính là việc cần làm trước hết trong quá trình đăng ký về kiểu dáng công nghiệp, việc tra cứu các kiểu...
Xem thêm

Công ty TNHH Tư Vấn Hào Thanh Long

Liên hệ tư vấn