Dịch Vụ Khác

Trang chủ / Dịch Vụ Khác / Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Luật Doanh Nghiệp 2014 có hiệu lực đã có nhiều thay đổi căn bản và bước tiến rõ rệt so với Luật Doanh Nghiệp 2005 trước đó. Một trong những thay đổi quan trọng nhất trong Luật Doanh Nghiệp 2014 đã quy định. Các chủ thể kinh doanh cần chú ý chính là những điều khoản quy định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Các trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

 

thay doi dang ky kinh doanh

 

Luật Doanh Nghiệp 2014 đã có sự tách biệt rõ nét giữa hai trường hợp có thể xảy ra khi doanh nghiệp tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh.

Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp và đăng ký doanh nghiệp mới. Đây là một điểm mới so với Luật Doanh Nghiệp 2005, khi mà văn bản pháp lý đã định rõ ra hai khả năng khi thay đổi kinh doanh của doanh nghiệp làm nảy sinh hay hệ quả khác nhau.

Căn cứ quy định tại Điều 31 của Luật Doanh Nghiệp 2014 thì khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trên Giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh chỉ còn ghi nhận nội dung như sau:

 • Tên doanh nghiệp.
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 • Thông tin người đại diện theo pháp luật.

Do vậy, khi thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp sẽ nảy sinh hai trường. Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh.

Theo quy định tại điều 32 Luật Doanh Nghiệp 2014. Các trường hợp doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh mới khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh đến các nội dung bao gồm:

 • Tên công ty.
 • Địa chỉ trụ sở.
 • Vốn điều lệ.
 • Người đại diện theo pháp luật. (Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên).

Cũng theo quy định tại điều 32 thì các trường hợp doanh nghiệp được cấp giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến các nội dung:

 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 • Thay đổi danh sách cổ đông.

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp theo luật định

Việc thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm nhiều nội dung và các vấn đề thay đổi khác nhau, mang tính chất riêng biệt. Khi thực hiện bất kỳ một sự thay đổi nào liên quan đến đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải tuân theo các trình tự và cần có các loại giấy tờ như sau:

Căn cứ theo điều Điều 49 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì nếu đơn vị kinh doanh đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh cần phải làm bộ hồ sơ bao gồm chính xác, đầy đủ các nội dung như sau:

 • Thông báo v/v thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Dự thảo Điều lệ công ty trong trường hợp quyết định của chủ sở hữu công ty thông qua điều lệ mới của doanh nghiệp.

Nếu trong trường hợp doanh nghiệp cần phải thay đổi vốn điều lệ thì bộ hồ sơ xin thay đổi nội dung đăng ký vốn điều lệ kinh doanh của đơn vị phải bao gồm những loại giấy tờ sau:

 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty.
 • Dự thảo Điều lệ công ty trong trường hợp Quyết định của chủ sở hữu công ty thông qua Điều lệ mới.

 

thay doi dang ky kinh doanh

 

Cơ quan tiếp nhận và trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình  đăng ký 

Bên cạnh những loại giấy tờ, thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp như đã nêu ở mục 1. Các bên liên quan trong quá trình thực hiện thay thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp cần phải có những trách nhiệm pháp lý cụ thể sau:

Về phía đơn vị chức năng có thẩm quyền

Giải quyết thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 13 của Nghị định 78 NĐ/CP năm 2015. Khi thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp cần phải gửi bộ hồ sơ chứa đựng đầy đủ các loại giấy tờ hợp quy về các cơ quan hữu trách sau:

 • Nếu ở cấp tỉnh – thành phố trực thuộc trung ương thì nơi tiếp nhận bộ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ là: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Nếu ở cấp huyện thì nơi tiếp nhận bộ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ là: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Về thời gian thực hiện nộp và giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện nộp và giải quyết hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp có quy định tại khoản 3 điều 32 Luật Doanh Nghiệp 2014 như sau:

 • Công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày. Được tính kể từ ngày có thay đổi đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông của công ty. Về phần nội dung thông báo được quy định chi tiết từ điểm a đến điểm d của khoản 3 điều 32.
 • Phía cơ quan nhà nước sẽ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hợp lệ về việc thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Dịch vụ tư vấn hỗ trợ đăng ký kinh doanh tại Hào Thanh Long

Hiện nay có rất nhiều đơn vị chuyên tư vấn dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Tuy nhiên hiện nay công ty dịch vụ tư vấn Hào Thanh Long luôn được nhiều đơn vị lựa chọn bởi:

 • Chi phí phù hợp với mọi đối tượng.
 • Tư vấn, hỗ trợ tận tình cho khách hàng khi có nhu cầu.
 • Thủ tục hồ sơ nhanh chóng, uy tín cao.

Nếu bạn muốn tìm một đơn vị tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, Hào Thanh Long sẽ đem đến cho bạn sự hài lòng.

Các tìm kiếm liên quan trên google: Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty tnhh, hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh, dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh, mẫu thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh qua mạng.

Thông tin khác

Tư vấn thành lập công ty

 Để nâng cao sức cạnh tranh và thu hút vốn đầu tư vào thị trường nước ta. Các cơ quan chức năng đã tích cực cải cách thủ...
Xem thêm

Công ty TNHH Tư Vấn Hào Thanh Long

Liên hệ tư vấn