Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định của nước ta là như thế nào?

Nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định của nước ta là như thế nào?

Theo như quy định tại khoản 20, Điều 4 của Luật SHTT thì Nhãn hiệu nổi tiếng sẽ được hiểu như sau:
Nhãn hiệu nổi tiếng chính là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết tới rộng rãi trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam”.
Theo đấy, nhãn hiệu nổi tiếng phải là các nhãn hiệu đã dùng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền, được đưa ra ở trên phạm vi rộng chính là trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Điều này tức là nếu một nhãn hiệu rất nổi tiếng tại trên thế giới. Tuy nhiên nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định của nhà nước nhiều người không biết tới, thì nhãn hiệu này chưa được xem là nổi tiếng theo như quy định của pháp luật Việt Nam.

 

nhan hieu doc quyen

Xem thêm: Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam

Tại Điều 75 bộ Luật SHTT đưa ra những tiêu chí để xem xét khi đánh giá rằng một nhãn hiệu là nổi tiếng, đấy là:
Thứ nhất, số lượng người liên quan tới nhãn hiệu thông qua việc mua bán, dùng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hay thông qua quảng cáo;
Thứ hai, phạm vi lãnh thổ mà các hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hiện đã được lưu hành;
Thứ ba, doanh số từ vấn đề bán hàng hoá hay cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hay số lượng hàng hoá đã được bán ra và lượng dịch vụ đã được cung cấp;
Thứ tư, thời gian dùng liên tục nhãn hiệu;
Thứ năm, uy tín rộng rãi của các hàng hoá, dịch vụ được mang nhãn hiệu;
Thứ sáu, số lượng quốc gia đã bảo hộ cho nhãn hiệu;
Thứ bảy, số lượng quốc gia công nhận rằng đó là nhãn hiệu nổi tiếng;
Thứ tám, giá chuyển nhượng, giá để chuyển giao quyền sử dụng, giá trị để góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.
Dựa theo những tiêu chí này mà các tổ chức, cá nhân sẽ tiến hành thu thập những chứng cứ liên quan tới quá trình sử dụng của nhãn hiệu để đòi hỏi các cơ quan chức năng xem xét, đánh giá.

Vấn đề xác lập lại quyền đối với Nhãn hiệu nổi tiếng đã được quy định ở khoản 2 Điều 6 của Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn việc thi hành một vài điều của Luật SHTT thì quyền sở hữu công nghiệp dành cho NHNT được xác lập tại cơ sở thực tiễn sử dụng rộng rãi nhãn hiệu đấy theo như quy định tại Điều 75 của Luật SHTT mà chẳng cần thực hiện thủ tục đăng ký.

Xem thêm tại đây: https://luatthanhlong.com/dang-ky-nhan-hieu/

Thông tin khác

Những đối tượng không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp được hiểu là hình thức ở bên ngoài của sản phẩm, chúng sẽ là các hình khối, đường nét, màu sắc hay sự kết...
Xem thêm

Phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

Kiểu dáng công nghiệp nói đúng hơn là kiểu dáng sản phẩm được thể hiện qua các đường nét, kiểu dáng, khối hình, màu sắc kết hợp lại...
Xem thêm

Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp

Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp gồm những vấn đề sau: Xem thêm: tại sao phải tra cứu kiểu dáng công nghiệp trong đăng ký kiểu dáng...
Xem thêm

Tại sao phải tra cứu kiểu dáng công nghiệp?

Tra cứu kiểu dáng công nghiệp chính là việc cần làm trước hết trong quá trình đăng ký về kiểu dáng công nghiệp, việc tra cứu các kiểu...
Xem thêm

Công ty TNHH Tư Vấn Hào Thanh Long

Liên hệ tư vấn