Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Các điều kiện đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Các điều kiện đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của một sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, tạo hình, màu sắc. Hoặc bao gồm tất cả các yếu tố đó, có tính thời thượng đối với thế giới và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Kiểu dáng công nghiệp đủ điều kiện đăng ký độc quyền
Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp sau đây:
– Bắt kịp xu hướng;
– Mang tính sang tạo;
– Có khả năng áp dụng công nghiệp.
Kiểu dáng công nghiệp được coi là bắt kịp xu hướng nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt với những kiểu dáng công nghiệp đã được công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.
Hai kiểu dáng công nghiệp không được coi là khác biệt đáng kể với nhau nếu chỉ khác biệt về những đặc điểm không thể nhìn thấy được, ghi nhớ và không thể dùng để phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp đó.
Kiểu dáng công nghiệp được coi là chưa công bố công khai nếu chỉ có một số người nhất định được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đó.
Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được công bố công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.
Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

kieu dang cong nghiep

Xem thêm: Tìm hiểu về kiểu dáng công nghiệp là gì

Đối tượng của kiểu dáng công nghiệp có thể là:
Đối tượng nêu trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình ảnh, màu sắc hoặc bao gồm tất cả những yếu tố đó, và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.
Hình dáng bên ngoài của sản phẩm là phần bên ngoài của sản phẩm mà có thể nhìn thấy được.

Đối tượng không được bảo hộ danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp:
Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp:
Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có;
Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;
Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Mọi nhu cầu xin liên hệ ngay với Luật Thanh Long Qua hotline

Xem thêm tại đây: https://luatthanhlong.com/dang-ky-kieu-dang-cong-nghiep/

Thông tin khác

Những đối tượng không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp được hiểu là hình thức ở bên ngoài của sản phẩm, chúng sẽ là các hình khối, đường nét, màu sắc hay sự kết...
Xem thêm

Phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

Kiểu dáng công nghiệp nói đúng hơn là kiểu dáng sản phẩm được thể hiện qua các đường nét, kiểu dáng, khối hình, màu sắc kết hợp lại...
Xem thêm

Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp

Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp gồm những vấn đề sau: Xem thêm: tại sao phải tra cứu kiểu dáng công nghiệp trong đăng ký kiểu dáng...
Xem thêm

Tại sao phải tra cứu kiểu dáng công nghiệp?

Tra cứu kiểu dáng công nghiệp chính là việc cần làm trước hết trong quá trình đăng ký về kiểu dáng công nghiệp, việc tra cứu các kiểu...
Xem thêm

Công ty TNHH Tư Vấn Hào Thanh Long

Liên hệ tư vấn