Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp chính là hình dáng bên ngoài của các sản phẩm được biểu hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hay sự kết hợp các yếu tố này. Điều kiện để bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là các quy định pháp luật được đặt ra dựa theo cơ sở là nhu cầu hoặc cảm quan thẩm mỹ ở người tiêu dùng và cũng như thích hợp với pháp luật của quốc tế.

Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu như đáp ứng đủ những điều kiện sau đây:
Thứ nhất: Tính mới ở kiểu dáng công nghiệp được hiểu như là kiểu dáng công nghiệp đòi hỏi khác biệt đáng kể với các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai, dưới hình thức dùng hay mô tả bằng văn bản hoặc bất cứ hình thức nào khác tại trong nước và ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hay trước ngày ưu tiên nếu như đơn đăng kí cho kiểu dáng công nghiệp được hưởng các quyền ưu tiên.
Hai kiểu dáng công nghiệp chưa được xem là khác biệt đáng kể với nhau nếu như chỉ khác về các đặc điểm tạo dáng chẳng dễ dàng nhận biết, ghi nhớ và chẳng thể sử dụng để phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp đấy.
Kiểu dáng công nghiệp được xem là chưa bị bộc lộ công khai nếu như chỉ có một vài người có hạn được biết và có nghĩa vụ để giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đấy.

kieu dang cong nghiep

Xem thêm: Tại sao phải bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp không bị xem là mất tính mới nếu như được công bố trong những trường hợp sau đây với điều kiện về đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp tại thời hạn sáu tháng kể từ ngày được công bố:
– Kiểu dáng công nghiệp đã bị người khác công bố nhưng chưa được phép của người sở hữu quyền đăng ký quy định ở Điều 86 của Luật này;
– Kiểu dáng công nghiệp đã được người có quyền đăng ký quy định ở Đều 86 của Luật này công bố dưới dạng các báo cáo khoa học;
– Kiểu dáng công nghiệp đã được người có quyền đăng ký theo quy định tại Điều 86 theo Luật này trưng bày ở cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hay tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc mới được thừa nhận là chính thức.
Thứ hai, tính sáng tạo của các kiểu dáng công nghiệp:
Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được xem là có tính sáng tạo nếu như căn cứ vào những kiểu dáng công nghiệp đã được thể hiện công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả thông qua văn bản hoặc bất cứ hình thức nào khác tại trong nước hoặc tại nước ngoài trước khi nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của những đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại trường hợp đơn được hưởng quyền lợi ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đấy chẳng thể được tạo ra một cách dễ dàng dành cho người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực tương ứng.
Thứ ba, khả năng áp dụng trong công nghiệp ở kiểu dáng công nghiệp:
Kiểu dáng công nghiệp được xem là có khả năng áp dụng vào công nghiệp nếu sử dụng làm mẫu để chế tạo hàng loạt các sản phẩm sở hữu hình dáng bên ngoài là các kiểu dáng công nghiệp đấy bằng phương pháp công nghiệp hay thủ công nghiệp.

Mọi nhu cầu xin liên hệ ngay với Luật Thanh Long Qua hotline

Xem thêm tại đây: https://luatthanhlong.com/dang-ky-kieu-dang-cong-nghiep/

Thông tin khác

Những đối tượng không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp được hiểu là hình thức ở bên ngoài của sản phẩm, chúng sẽ là các hình khối, đường nét, màu sắc hay sự kết...
Xem thêm

Phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

Kiểu dáng công nghiệp nói đúng hơn là kiểu dáng sản phẩm được thể hiện qua các đường nét, kiểu dáng, khối hình, màu sắc kết hợp lại...
Xem thêm

Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp

Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp gồm những vấn đề sau: Xem thêm: tại sao phải tra cứu kiểu dáng công nghiệp trong đăng ký kiểu dáng...
Xem thêm

Tại sao phải tra cứu kiểu dáng công nghiệp?

Tra cứu kiểu dáng công nghiệp chính là việc cần làm trước hết trong quá trình đăng ký về kiểu dáng công nghiệp, việc tra cứu các kiểu...
Xem thêm

Công ty TNHH Tư Vấn Hào Thanh Long

Liên hệ tư vấn